Види судинних рослин, занесені до третього видання Червоної книги України (2009):

1. Аконіт опушеноплодий (Aсonitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer). Рідко у вогких бучинах на верхній межі лісу.

2. Баранець звичайний (Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mept.). У букових лісах на кам’янистих схилах, у трав’яних угрупованнях і скелястих екотопах понад верхньою межею лісу.

3. Беладона звичайна (Atropa bella-donna L.). У букових лісах, на вирубках, згарищах.

4. Береза темна (Betula obscura A. Kotula). У мішаних лісах.

5. Берека (Sorbus torminalis (L.) Crantz.). У дубових лісах.

6. Билинець довгорогий (Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.). На луках та узліссях.

7. Білоцвіт весняний (Leucojum vernum L.). У букових лісах.

8. Білоцвіт літній (Leucojum aestivum L.). У букових лісах.

9. Борідник шерстистоволосистий (Jovibarba hirta (L.) Opiz. (= Jovibarba preissiana (Domin) Omelczuk et Czopik)). На скелях.

10. Бузок угорський (Syringa josikaea Jacq. fil.). В урочищі Борсучий.

11. Булатка довголиста (Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch.). У світлих букових та грабово-букових лісах.

12. Булатка червона (Cephalanthera rubra (L.) Rich.). У світлих букових та грабово-букових лісах.

13. Вальдштейнія гравілатоподібна (Waldsteinia geoides Willd.). Наводиться за літературними даними.

14. Вудсія ельбська (Woodsia ilvensis (L.) R.Br.). На скелях.

15. Гніздівка звичайна (Neottia nidus-avis (L.) Rich.). У букових та яворово-букових лісах.

16. Дрочок крилатий (Genistella sagittalis (L.) Gams). На луках.

17. Зозулинець прикрашений (Orchis signifera Vest.).На луках.

18. Зозулинець салеповий (Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon et M.W.Chase). На луках.

19. Зозульні сльози яйцевидні (Listera ovata (L.) R.Br.). На луках та узліссях.

20. Коручка болотна (Epipactis palustris (L.) Crantz). На болотистих місцях, біля джерел.

21. Коручка пурпурова (Epipactis purpurata Smith). У букових лісах.

22. Коручка чемерниковидна (Epipactis helleborine (L.) Crantz). По світлих лісах, на узбіччях лісових доріг.

23. Косарики черепитчасті (Gladiolus imbricatus L.). На луках.

24. Костриця гірська (Festuca drymeja Mert. et Koch). У букових лісах.

25. Костриця скельна (Festuca saxatilis Schur (= Festuca rupicola Heuff. subsp. saxatilis)).На луках..

26. Лілія лісова (Lilium martagon L.). У світлих лісах, на високогірних луках.

27. Лунарія оживаюча (Lunaria rediviva L.). У букових та яворово-букових лісах.

28. Любка дволиста (Platanthera bifolia (L.) Rich.). У світлих лісах, на луках, узліссях.

29. Любка зеленоквіткова (Platanthera chlorantha (Cust.)Rchb.). У світлих лісах, на луках, узліссях.

30. Неотінея обпалена (Neotinea ustulata R.M.Bateman, Pridgeon et M.W.Chase).На луках.

31. Осока лапкоподібна (Carex pediformis C.A. Mey.).На луках.

32. Пальчатокорінник бузиновий (Dactylorhiza sambucina (L.) Soó). На луках.

33. Пальчатокорінник м’ясочервоний (Dactylorhiza incarnata (L.) Soó). На вологих луках, болотистих місцях.

34. Пальчатокорінник плямистий (Dactylorhiza maculata (L.) Soó). На вологих луках, болотистих місцях.

35. Пальчатокорінник травневий (Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt et Summerhayes s.l.). На вологих луках, болотистих місцях.

36. Пальчатокорінник Фукса (Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó). На луках та узліссях, на узбіччях лісових доріг.

37. Півники сибірські (Iris sibirica L.).На вологій луці.

38. Підсніжник білосніжний (Galanthus nivalis L.). У широколистяних лісах, по чагарниках.

39. Пізньоцвіт осінній (Colchicum autumnale L.). Охороняється на території ботанічних заказників „Пасіки” та „Ірташі”.

40. Плаун річний (Lycopodium annotinum L.). На луках, полонинах.

41. Псевдорхіс білуватий (Pseudorchis albida (L.)A.Löve et D. Löve).На луках.

42. Пухирник судетський (Cystopteris sudetica A.Braun & Milde). У букових лісах.

43. Свистуля татарська (Conioselinum vaginatum (Spreng.) Thell.). В урочищі Стінка Костринського ПНДВ.

44. Скополія карніолійська (Scopolia carniolica Jacq.). У букових та яворово-букових лісах.

45. Скручений спіральний (Spiranthes spiralis (L.) Chevall.). На луках.

46. Траунштейнера куляста (Traunsteinera globosa (L.) Rchb.). На високогірних луках.

47. Цибуля ведмежа (Allium ursinum L.). У букових та яворово-букових лісах, у вільшняках.

48. Чина гладенька (Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Fritsch). У букових лісах та на гірських луках.

49. Шафран Гейфелів (Crocus heuffelianus Herb.). Відоме одне місцезнаходження – біля житла у селі Луг, здичавіло.

50. Шолудивник лісовий (Pedicularis sylvatica L.). На луках.

51. Язичок зелений (Coeloglossum viride (L.) C.Hartm.). У букових лісах.

До Європейського Червоного списку занесено 1 таксон – смілка сумнівна (Silene nutans L. subsp. dubia (Herbich) Zapal.). До Додатку І Бернської конвенції занесено 3 види: дзвоники ялицеві (Campanula patula subsp. abietina (Griseb.) Simonkai), бузок угорський (Syringa josikaea Jacq. fil.), рогіз Шутлеворта (Typha schuttleworthii Koch et Sonder). На території Ужанського НПП зустрічаються три види рослин, що охороняються Додатком IIb Директиви Європейського Союзу по охороні біотопів і видів: дзвоники пилчасті (Campanula serrata (Kit.) Hendrych), тоція карпатська (Tozzia carpathica Wołoszcz.), парило волосисте (Agrimonia pilosa Ledeb.).

Ряд видів флори парку є карпатськими ендеміками: аконіт Хоста (Aconitum hosteanum Schur), аконіт молдавський (Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb.), дзвоники ялицеві (Campanula abietina Griseb. et Schenk), дзвоники мінливі (Campanula polymorpha Witas.), дзвоники пилчасті (Campanula serrata (Kit.) Hendrych), кардамінопсис Овіренса (Cardaminopsis ovirensis (Wulf) Thell. ex Jav.), волошка карпатська (Centaurea carpatica (Porc.) Porc.), волошка східнокарпатська (Centaurea kotschyana Heuffel ex Kotschy), осот Вальдштейна (Cirsium waldsteinii Rouy), гвоздика скупчена (Dianthus compactus Kit.), молочай карпатський (Euphorbia carpatica Woloszczak) та інші.

ГАЛЕРЕЯ – РОСЛИНИ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ