ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ В УЖАНСЬКОМУ НПП
19.06.2017
ЗАПРОШУЄМО!
19.06.2017
Показати всі

ОГОЛОШЕННЯ

Ужанський національний природний парк оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: – начальника відділу науково-дослідної та еколого-освітньої діяльності. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Вчений ступінь кандидата наук за відповідною спеціалізацією і стаж наукової та організаційної роботи не менше 3 років. Наявність наукових праць. – провідного наукового співробітника відділу науково-дослідної та еколого-освітньої діяльності (на час перебування у відпустці по догляду за дитиною основного працівника). Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь кандидата наук. Наявність наукових праць з відповідного напряму наукової діяльності або патентів (авторських свідоцтв) на винаходи, складних проектів і розробок. – наукового співробітника відділу науково-дослідної та еколого-освітньої діяльності. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) і стаж роботи за професією молодший науковий співробітник з відповідного напряму наукової діяльності не менше 2 років або наявність патентів (авторських свідоцтв) на винаходи чи наукових праць – без вимог до стажу роботи. – молодшого наукового співробітника відділу науково-дослідної та еколого-освітньої діяльності. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Для участі у конкурсі необхідно подати: – заяву на ім’я директора Ужанського національного природного парку про участь у конкурсі; – особовий листок з обліку кадрів; – копія трудової книжки, завірена в установленому порядку; – дві фотокартки розміром 4 x 6 см; – автобіографію; – завірені в установленому порядку копії документів про вищу освіту; – копію паспорта громадянина України; Претендентом, за його бажанням, можуть бути надані й інші документи, що засвідчують його професійні якості. Особи, які працюють в Ужанському національному природному парку, для участі в конкурсі, подають такі документи: – заяву про участь в конкурсі на ім’я директора; – копії матеріалів про підвищення кваліфікації або стажування; – звіт про результати виконання особистого плану роботи за попередній рік. Строк подання документів на конкурс: до 30 червня 2016 року за адресою: 89000, смт. Великий Березний, вул. Незалежності, 7. Претенденти на заміщення вакантних посад будуть своєчасно повідомлені про дату та місце засідання конкурсної комісії. Контактний телефон: (031 35) 21037. Інформація щодо посадових обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за вищезазначеним номером телефону.